KURS EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I SZYBKIEGO CZYTANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Opis kursu

 

Kurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży i obejmuje w swoim programie:

· metody szybkiego czytania

· techniki pamięciowe

· rozwój kreatywności

· umiejętności sprawnego wypowiadania się i formułowania zdań

· techniki radzenia sobie ze stresem

 

Ramowy program zajęć:

· szybkie  czytanie ze zrozumieniem

· techniki pamięciowe (pamięć słuchowa i wzrokowa)

· koncentracja

· kreatywność

· umiejętności językowe

· myślenie logiczne

 

Efekty i korzyści dla uczestników:

· Zwiększenie tempa przyswajania nowych informacji

· Zwiększenie tempa czytania średnio od 2 do 7 razy

· Poprawa pamięci krótkotrwałej (operacyjnej) i długotrwałej

· Poszerzenie możliwości zdobywania nowych informacji

· Zwiększenie koncentracji na wykonywanych czynnościach

· Poznanie nowych metod notowania, zbierania i przetwarzania

  informacji

· Rozwijają kreatywności u uczniów

· Rozwijają sprawność komunikacji i umiejętność formułowania zdań

· Uczą jak prezentować i występować przed grupą

· Stymulują do efektywnej pracy

· Materiały prezentowane w postaci przystępnych ćwiczeń zachęcają do samodzielnej nauki

Organizacja i opis zajęć

 

Program obejmuje 16 spotkań (każde zajęcia trwają 60 minut), cykl spotkań – raz w tygodniu.

Materiały szkoleniowe zaprojektowane są w sposób ułatwiający samodzielne ćwiczenia – po każdej lekcji następuje rozdział zawierający materiał do pracy własnej.

 

Udział w warsztatach umożliwi uczestnikom skrócenie czasu efektywnej nauki, wskaże, jak planować swój czas, a także wyposaży w narzędzia nowoczesnych technik uczenia się i zapamiętywania. Program zajęć umożliwia dopasowanie ćwiczeń do indywidualnych predyspozycji dzieci. Dzięki temu można zaproponować zadania doskonalące kompetencje kluczowe (m.in. kreatywność i przedsiębiorczość). W  warsztatach mogą uczestniczyć również dzieci z problemami czytelniczymi i zdiagnozowaną dysleksją.

 

Zajęcia opierają się o najnowsze osiągnięcia neurodydaktyki – czyli nauczania przyjaznego mózgowi. Uczniowie biorą udział w ćwiczeniach i grach edukacyjnych, dzięki którym poznają techniki i narzędzia poprzez własne doświadczenie.