Nasz zespół

 

 

Anna Kuczawska

Lektorka języka angielskiego, właścicielka szkoły

Dziękuję za odwiedzenie strony i zachęcam do rozpoczęcia nauki właśnie z nami.

Język angielski towarzyszy mi od najmłodszych lat. Z upływem czasu stał się moją pasją                i sposobem na życie, którym pragnę dzielić się z innymi, inspirując ich do uczenia się nie tylko angielskiego, ale również innych języków obcych. Pomysł na szkołę przyszedł kilka lat temu i stał się strzałem w dziesiątkę. Dziś mogę powiedzieć, że szkoła językowa to mój wielki sukces, do którego doszłam wraz z całym zespołem Be Best.  

English has accompanied me from my early ages. Over time, it has become my passion and way of living that I want to share with other people and inspire them to learn not only English but also other foreign languages. The idea for the school came a few years ago and became a bull’s eye. Today I  admit that the language school that I am the owner of is my great success, which I made with the entire Be Best team.

 

Justyna Bronner 

Lektorka języka angielskiego

Pracę jako lektor języka angielskiego zaczęłam ponad 10 lat temu, a zajęcia w szkole Be-Best prowadzę już szósty rok. Kocham moją pracę, a obserwowanie postępów językowych moich uczniów daje mi ogromną satysfakcję. Zawsze staram się, by moje lekcje były efektywne                i ciekawe, dlatego podczas zajęć często sięgam po programy interaktywne i zabawy językowe.        W wolnych chwilach lubię gotować, tańczyć i oglądać horrory :) Pozdrawiam wszystkich moich obecnych jak i przyszłych kursantów!!!

I started teaching English over 10 years ago, and it's my sixth year at

Be-Best school.  I love my job, and watching my students develop their language skills gives me lots of satisfaction. I always try to make my lessons effective and interesting, that's why I often use interactive programs and fun word games.

In my free time I like cooking, dancing and watching horrors :) Greetings for all my current and future pupils!!!


 

Klaudiusz Jurczyk 

Lektor języka angielskiego

Moja przygoda z językiem angielskim zaczęła się już, kiedy byłem dzieckiem. Nim się zorientowałem, pasja i zainteresowanie przerodziły się w sposób na życie.

Jako Twój nauczyciel pokażę Ci, że nauka języka obcego nie musi być kolejnym uciążliwym obowiązkiem na naszej już wystarczająco długiej liście rzeczy do zrobienia.

Nieważne, na jakim poziomie znasz język angielski – pomogę Ci wyrazić Twoje myśli w tym języku oraz na bieżąco będę uczył Cię nowych słów i prawidłowej gramatyki. Ponadto w zależności od Twoich potrzeb skupimy się na obszarze języka, który w danym momencie będzie Ci potrzebny!

Pamiętaj, że posługiwanie się językiem angielskim jest umiejętnością praktyczną, tak samo jak naprawa samochodów czy gotowanie. Jeśli chcesz zostać dobrym mechanikiem czy też kucharzem, musisz zacząć spędzać więcej czasu w warsztacie i kuchni, gdyż samo oglądanie programów motoryzacyjnych i kulinarnych nie wystarczy.

 

Zapraszam na zajęcia! ; )

 

My adventure with English began when I was a kid. Before I knew it, passion and interests turned into a way of life.

As your teacher, I will show you that learning a foreign language does not have to be yet another painful chore, which must be included, whether we want it or not, on our long enough to-do lists.

It does not matter, how advanced your English is – I will help you to express your thoughts in this language and teach you new vocabulary along with correct grammar on a regular basis. In addition, depending on your needs, we will focus on the area of the language you require at the particular moment!

Remember that using English is a practical skill, the same as car repairing or cooking. If you want to become a good mechanic or a chef, you have to start spending more time, respectively, in the workshop or in the kitchen, as mere watching of motoring shows and culinary programs will not suffice.

 

Consider yourself invited! ; )


 

Claudia Lubszczyk

Lektorka języka angielskiego

Nauczycielka. Literaturoznawca. Tłumaczka. Moje życie kręci się wokół języka angielskiego od kiedy skończyłam sześć lat. Nie potrafię wyobrazić sobie nawet jednego dnia bez mówienia po angielsku i dlatego zostałam nauczycielką. Dzielenie się wiedzą, jaką zdobyłam, z moimi uczniami sprawia mi wiele radości, a także motywuje mnie do ciągłej pracy, abym stawała się coraz lepsza w tym, co robię.

Teacher. Literary theorist. Translator. I've lived and breathed English ever since I was six years old. I can't imagine a single day without speaking the language, and that's why I've become a teacher. Sharing the knowledge I've accumulated with my students gives me joy and keeps me driven to constantly get better at what I do. 


 

Robinson-Dow Paul

Lektor języka angielskiego

Urodziłem się w Gujanie Brytyjskiej (obecnie w Gujanie), jedynym kraju w Ameryce Południowej, którego językiem urzędowym jest język angielski. Kiedy opuściłem szkołę, rodzice zabrali mnie do Anglii, gdzie mieszkałem, aż przeniosłem się do Polski. Zacząłem uczyć języka angielskiego w Polsce w 2004 roku,                a następnie w 2005 roku wróciłem do Anglii na 4 lata, wraciłem do Polski, aby na stałe zamieszkać tu w 2009 roku. Uwielbiam uczyć mojego ojczystego języka i uczę się polskiego, aby móc lepiej się tutaj komunikować. Atmosfera w naszej szkole jest naprawdę miła i przyjazna, a studenci są wspaniali. Jestem bardzo szczęśliwy, ucząc tutaj. Jestem muzykiem i gram na fortepianie i organach. Moim ulubionym kompozytorem jest Fryderyk Chopin, interesuję się także polską kulturą, historią i tradycją.

I was born in British Guiana (now Guyana), the only country in South America which has English as its official language. When I left school my parents took me to England where I lived until I moved to Poland. I started teaching English in Poland in 2004 then in 2005 returned to England for 4 years, coming back to Poland to live permanently in 2009.I love teaching my native language and I'm learning Polish in order to be able to communicate better here. The atmosphere at our school is really friendly and welcoming and the students are great. I am very happy teaching here.

I am a musician and I play the piano and organ. My favourite composer is Frederic Chopin and I am also very interested in Polish culture, history and traditions. 


 

Katarzyn Żychska

Lektorka języka angielskiego

 

Postanowiłam zacząć uczyć się języka angielskiego, gdy miałam 10 lat. Dziś wiem, że była to bardzo dobra decyzja. Znajomość języka otworzyła przede mną wiele drzwi. Umożliwiła poznanie nowych ludzi i kultur. Mimo wielu lat praktyki, ciągle czuję, że mogę wiedzieć więcej, dlatego pogłębianie wiedzy na temat  języka angielskiego i krajów anglojęzycznych jest moją pasją, a nauczanie moją ambicją i sposobem samorealizacji.

 

 

 

I decided to start learning English when I was 10 years old. Today I know that it was a very good decision. The ability to speak English has opened many doors for me. It allowed me to get to know new people and cultures. Despite many years of practice I still feel that there is a lot to discover so deepening my knowledge about English and English-speaking countries is my passion and teaching is my ambition and a way of self-realization.

 

 

 

Joanna Diaz

Lektorka języka hiszpańskiego

 

Miłość to klucz do wszystkiego.

 

Najpierw była miłość do tańca – flamenco, ciekawość zrozumienia pieśni flamenco doprowadziła mnie na lekcje języka hiszpańskiego…. Potem pojawiła się w moim życiu ta jedyna miłość.. mój Mąż z pochodzenia Kubańczyk i tak oto hiszpański stał się językiem miłości i codziennością którą oddycham każdego dnia… podobno nawet mówię po hiszpańsku przez senJ.

Od roku jestem członkiem ekipy szkoły językowej Be-Best. Największą frajdę sprawiają mi zajęcia z dziećmi, sama jestem mamą dwójki.

 

El Amor es la clave de todo.

 

Al principio fue el amor por el baile – flamenco, la curiosidad por entender el canto flamenco me llevo a estudiar castellano (español)….. después llego el amor lo mas importante de mi vida…mi Marido de origen cubano – español y así el español se ha convertido para mi en la lengua del amor y el idioma cotidiano…dicen que hablo español cuando suenoJ.

 

Desde hace un año soy un miembro del equipo de Be-Best. Lo mas que me gusta son las clases con los niños, soy madre de dos hijos.


 

Guzman Enrique

Lektor języka hiszpański

Witam

Jestem Meksykaninem, ukończyłem studia w zakresie historii sztuki i  kultury Meksyku oraz  Ameryki Łacińskiej. Moje wykształcenie jak również życiowe zainteresowania pozwoliły docenić i dogłębnie poznać język hiszpański oraz  jego różnice we wszystkich krajach Ameryki i w Hiszpanii. Dwa lata temu przyjechałem z rodziną do Polski i moim celem stało się promowania oraz rozpowszechniania wartości kulturowych Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii i oczywiście Meksyku. Znalazłem najlepszy na to sposób – nauka języka hiszpańskiego.  Dlatego dziękuję liderom Be Best za otwarcie kursu w Żorach. Jestem pasjonatem kultury i sztuki we wszystkich jej przejawach, kocham wolność i absolutny szacunek dla innych, uwielbiam proste i cudowne rzeczy, które odkryłem w Meksyku, a także te, które odkrywam każdego dnia w tym wspaniałym i hojnym kraju, którym jest Polska.

 

 

¡Hola!

Yo Soy Mexicano, tengo estudios profesionales en Historia del arte y en cultura tradicional de México y Latinoamérica. Esto me ha llevado a valorar y conocer profundamente el idioma español, así como las diversas maneras de hablarlo en todos los países de América y en España. Desde hace dos años junto con mi familia vine a vivir a Polonia con el objetivo profesional de promover y difundir aquí los valores culturales de Latinoamérica, España y por supuesto de México y qué mejor manera de comenzar a hacerlo si no es a través de Idioma Castellano, (español). Por esto agradezco a los líderes de Be Best, al abrir un espacio aquí, en Zory para la enseñanza y aprendizaje de la lengua española. Soy un apasionado de la cultura y el arte en todas sus expresiones, amo la libertad y el respeto absoluto a los demás, adoro las cosas sencillas y maravillosas que encontré en México y también las que descubro día con día en este maravilloso y generoso país que es Polonia.


 

Ewelina Jenczura

Lektorka języka francuskiego

Jestem pasjonatką języka francuskiego. Nieustannie poszukuję nowych inspiracji oraz sposobów

skutecznego przekazywania wiedzy językowej. Szczególną wagę przywiązuję do metodyki nauczania

dzieci i dorosłych. Na zajęciach staram się wykorzystywać różnorodne materiały, aby ułatwić

zapamiętywanie i sprawić, by każda lekcja była ciekawa. W wolnym czasie uwielbiam górskie

wędrówki oraz dalekie podróże.

Je suis la passionnée de la langue française. Je cherche constamment des nouvelles d'inspirations
et des moyens de transmettre efficacement les connaissances linguistiques. J'attache une importance particulière à la méthodologie d'enseignement des enfants et des adultes. Pendant les cours, j'essaie d'utiliser des matériaux différents pour faciliter la mémorisation et rendre chaque leçon intéressante.
Pendant le temps libre, j’adore les randonnées en montagne et les longs voyages.


 

Paulina Wołowczyk

Lektorka języka czeskiego

Pepiki, ich język i kultura, to zainteresowanie, które szybko zmieniło się w mój sposób na życie. Nauczanie języka czeskiego to dla mnie pasja, która ciągle stawia przede mną nowe wyzwania i wymaga zaangażowania, ale w zamian daje ogromną satysfakcję, pozwala odkrywać i cały czas się rozwijać. Zawsze staram się dostosować swoje zajęcia do poziomu zaawansowania studentów i ich potrzeb. Według mnie nauka języków nie musi być trudna, wręcz przeciwnie, powinna być przyjemna. Co więcej, uważam, że przypadku języka czeskiego nauka zabawna i pełna humoru to warunek konieczny. W wolnych chwilach lubię słuchać dobrej muzyki lub zatopić się w lekturze, najlepiej czeskiej książki. I choć stronię od słodkości, uwielbiam piec i tuczyć wszystkich wokół.  

Pepíci, jejich jazyk a kultura, byl koníček, který se rychle proměnil v recept na život. Vyučování češtiny je moje vášeň, která pořád přináší výzvy, vyžaduje angažovanost, ale na oplátku poskytuje ohromnou satisfakci, umožňuje objevovat a pořád se vyvíjet. Vždy se snažím přizpůsobit své lekce ke schopnostem a potřebám svých žáků. Podle mě výuka cizích jazyků nemusí být těžká, naopak měla by být příjemná. Navíc si myslím, že zrovna u češtiny je zábavná a plná humoru výuka nutnou podmínkou. Když mám volno, ráda poslouchám dobrou hudbu nebo čtu, nejlépe české knihy. Ráda také peču sladkosti a krmím všechny dokola, i když samá se sladkostem vyhýbám. 


 

Alla Brożyna

Lektorka języka rosyjskiego

Pochodzę z Zachodniej Ukrainy, z małego miasteczka Rożyszcze. Ale już rok nazywam Żory „moim miastem”. Moja profesjonalna działalność zawsze była powiązana z kreatywnością oraz mediami (PR, internet-marketing, dziennikarstwo) i wymagała znajomości języków obcych. Na poziomie zaawansowanym znam 4 języki (ukraiński, rosyjski, polski, angielski) oraz uczę się hiszpańskiego. 

W pracy używam języka rosyjskiego w zagranicznych komunikacjach biznesowych. Zajmuję się również tłumaczeniem umów o współpracę, katalogów produkcji i innych dokumentów technicznych. Natomiast lekcje rosyjskiego i ukraińskiego, które prowadzę w Be Best pozwalają mi przekazywać moją wiedzę uczniom, zaszczepić im miłość do języka i być tym samym korzystną dla innych ludzi.

Я родом с Западной Украины, с маленького городка Рожище. Но уже год как называю Жоры «моим любимым городом». Моя профессиональная деятельность всегда была связана с креативом и медиа (PR, интернет-маркетинг, журналистика), а значит, требовала быть в курсе нововведений и знать иностранные языки. На коммуникативном уровне владею 4-мя (украинский, русский, польский, английский), а еще учу испанский. В работе активно использую русский язык в заграничных бизнес-коммуникациях, также занимаюсь переводами договоров, каталогов и других технических документов. А репетиторство, обучение русскому и украинскому языкам в Be Best позволяют передавать мои знания другим, прививать ученикам любовь к иностранному языку и тем самым быть полезной людям.


 

 

Lektorka języka koreańskiego


 

Bartosz Buchalik 

Lektor języka japońskiego

Przy pierwszym kontakcie z językiem japońskim, miałem wrażenie, że jest to strasznie dziwny język. Jednak nie potrzeba było dużo czasu, a stałem się ogromnym fanem tego języka jak również kultury, a następnie przerodziło się to w życiową pasję. Język japoński wcale nie jest taki trudny. Podczas nauki najważniejsze są chęci oraz to, aby się nie poddawać. Jeśli ktoś ma jakieś pytania lub potrzebuje pomocy to zawsze ją otrzyma. Do zobaczenia na zajęciach :)

初めて日本語を聞いたときはとてもな言葉と思いました、があっとゆう間好きになって、言葉と文化方が人生のパッシオンになりました。日本語はそんなに難しくないです。一番大事なことは動力とあきらめないと言うの持ちです何かに手って、質問があったらぜひ私に言ってください。絶何とかします。でわよろしくおねがいします。授業に顔を出てね()